Case airpods chú gấu hạt đá kèm dây đeo tay hạt đá

175,000