pop sockets hình xuyên thấu (giá đỡ đt chống rớt)

45,000