Ốp Leeu design cá mập đen (chống ố vĩnh viễn)

275,000