Dây đeo loại dài (đeo cổ) đeo điện thoại, thẻ nhân viên .v.v.

35,000