Dây đeo ngắn (đeo tay), đeo ốp điện thoại, đeo bảng tên .v.v.

35,000